Kirkkoherralta

Seurakunta koostuu aina ihmisistä. Seurakuntatyö on työtä ihmisten kanssa ihmisten parissa. Seurakunnan työlle on ominaista yhteisöllisyys ja yhteen kokoontuminen. Tämä piirre tulee esiin kaikissa työmuodoissa. Kirkon tehtävä on julistaa Jumalan sanaa ja toimittaa pyhiä sakramentteja, siis pitää armonvälineitä kaikkien ulottuvilla. Kalvolassa tämä tehtävä on uskottu Kalvolan seurakunnan hoidettavaksi. Vaikka nykymuotoinen seurakunta ja sen rakenteet ovat erilaisia kuin menneinä vuosisatoina, silti tehtävä ja toimeksianto eivät ole muuttuneet. Kalvolan seurakunta ja sen työntekijät saavat olla mukana tässä pitkässä jatkumossa ja olla mukana turvaamassa tuon työn jatkumista.

Kalvolan seurakunta kuuluu Hämeenlinnan seurakuntayhtymään. Silti Kalvolan seurakunta on toiminnallisesti itsenäinen ja seurakunnan työntekijät toimivat Kalvolan alueella. Seurakunnan tilaisuuksista saat tietoa kirkollisista ilmoituksista, näiltä kotisivuilta tai seurakunnan työntekijöiltä. Kaikki tilaisuudet ovat avoimia ja kaikki ovat tervetulleita.

Tervetuloa mukaan!

Kalle Roine
kirkkoherra